SAVUNMA ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER

1- Yüksek Lisans Tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak tezini danışmanına sunar.

2- Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte “Tez Jürisi Atama İstem Dilekçesi doldurulur ve Enstitüye sınav tarihinden 15 gün önce Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınması için teslim edilmesi gerekmektedir.

3- Öğrenci hazırlamış olduğu  tez çalışmasının kopyasını (spirallenmiş hali)  danışmanına ve jüri üyelerine sınav tarihinden en geç bir ay öncesinden teslim eder.

4- Danışman Tezi Turnitin programı veri tabanına yükleyerek Tez’e ilişkin intihal raporunun ilk iki sayfasının (intihal yüzdesinin yazdığı ve öğrencinin adı, soyadı, konu başlığı yazan sayfalar) çıktısını alır ve imzalar.

SAVUNMA SINAVININ OLDUĞU GÜN YANINDA BULUNDURULMASI GEREKEN EVRAKLAR