Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru ve Koşulları

  • Adayların program için belirtilen Özel Koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
  • Adaylara mülakat uygulanacaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Başvuru ve Koşulları

  • Ales ALES: 55 Puan (SAY, SÖZ, EA) veya GRE (Quantitative): 610 veya GMAT (Total): 450
  • Adaylara mülakat uygulanacaktır.

Özel Koşullar

  • Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programına Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler   Fakültesi’ndeki bölümlerden, Ticari Bilimler Fakültesi’ndeki bölümlerden, Mühendislik Fakültesi’ndeki bölümlerden (bilgisayar, bilişim, endüstri, sistem, çevre, elektrik-elektronik), Teknoloji Fakültesi’ndeki bölümlerden (bilgisayar, elektrik-elektronik), Fen Bilimleri Fakültesi’ndeki bölümlerden (matematik, istatistik, aktüerya), Eğitim Fakültesi’ndeki bölümlerden (BÖTE, bilgisayar/bilişim teknolojileri öğretmenliği) mezun olanlar doğrudan kabul edilirler.
  • Üniversitelerin diğer bilim dallarındaki lisans programlarından mezun olanlar *Bilimsel Hazırlık Programını almaları gerekmektedir.
  • Bilimsel Hazırlık Programı dersleri Üniversitemizin İncek Kampüsünde Lisans öğrencileri ile birlikte verilmektedir.
  • Bilimsel Hazırlık Programında alınan ders kadar ders başı ücretlendirme yapılmaktadır.