Başvuru Koşulları ve Açıklamalar

 • Adayların Yüksek Lisans diplomasına sahip olması, 
 • Tezli Yüksek Lisans Mezunlarının genel not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 65 (4.00 üzerinden en az 2.50 ) olması,
 • Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının genel not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 77 (4.00 üzerinden en az 3.00) olması,
 • Doktor programına başvuran adayların tezli yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Ancak, 06/02/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası Kurulun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 3.Maddesi gereğince; 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olan mezun öğrenciler doktora programına başvurabilirler.
 • Adayların anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden YDS-ÜDS-KPDS’den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
 • Adayların “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)” den Eşit ağırlık (EA) 60 puana sahip olması veya ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puan alması,
 • Adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavlarından (YDS-ÜDS-KPDS) en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen (TOEFL (İBT-78), CPE (C 80), CAE (C-60) PTE (67))  benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekmektedir
 • Adayların “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)” den Eşit ağırlık (EA) 60 puana sahip olması veya ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puan alması,
 • Doktora Programına, İşletme veya yan dallarından Yüksek Lisans mezunlarından öğrenci kabul edilmesi, İşletme doktora programına başvurular arasından kabul edilen adayların Ana Bilim Dalı Başkanı tarafından yüksek lisans seviyesindeki işletme derslerinden eksik bulunmaları durumunda, bu öğrencilere “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır.

Değerlendirme ve Öğrenci Kabul Koşulları

 • Doktora öğrenimine kabulde başarı notunun; Lisans başarı notunun %5’i, Yüksek Lisans başarı notunun %10’u, ALES notunun %50’si, İngilizce dil yeterliliğinin %15’i, Mülakatın %20′ si dikkate alınarak hesaplanır,
 • Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70 puan alan adayların, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilir,