Başkan
Prof. Dr. Tevfik TEZCANER
 
Üyeler
 
Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR              Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. N.Refia PALABIYIKOĞLU           Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Halil CİN                                     Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Semih BÜKER                            İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. M. Emin TEKELİ                         Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN                     Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY                  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Alev LEVENTOĞLU                    Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Erdoğan ÖNER                           Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK                  Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Sibel SERİN KILIÇOĞLU            Sağlık Hiz.Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Emel ÜLTANIR                            Eğitim Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR             Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. L.Şanal GÖRGÜN                       Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Özkan ÜNVER                            İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Coşkun İKİZLER                         Tıp Fakültesi Temsilcisi
 
Prof. Dr. Erdoğan ÖNER                           Üniversitelerarası Kurul Üyesi