TEZLİ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA BİLGİ 

  • Tezli Yüksek Lisans öğrencim süresi 4 (dört) yarıyıl olup, program en çok 6 (altı) yarıyılda tamamlanır.
  • ilk iki yarıyıl ders dönemidir.
  • En geç birinci yarıyıl sonuna kadar bir tez danışmanı atanır ve ikinci yarıyıl sonuna kadar ise tez konusu belirlenir.
  • Öğrenci Üçüncü yarıyıldan itibaren tez çalışmasına başlar  ve Dördüncü yarıyılda devam eder.
  • Tez Çalışmasına başladığı yarıllarda UBYS‘den  “Tez Çalışması”ı seçmek zorundadır.
  • Öğrenci Tez Dönemini uzattığı takdirde (beşinci yarıyıldan itibaren) her dönem için  Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet’nin belirlemiş olduğu Tez Süresi Uzatım bedelini yatırır ve “Tez Süresi Uzatım Dilekçesi” ni Enstitüye teslim eder. 
  • Tez Savunma sınavında RED sonucu alan öğrenciler, azami süreler içerisinde Tezsiz Yüksek Lisans için gereken ders ve kredileri tamamlayarak “Tezsiz Yüksek Lisans” mezunu olabilirler. 
  • Azami süresi sonu olan 6 (altı) yarıyılda savunma sınavına giren ve sınav sonucu RED olan öğrencilerin, Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu olabilmeleri için bir (1) yarıyıl daha ek süre verilir.